Today: 22 October 2021
admin Napisany w dniu 20:37

Budżet obywatelski – co to takiego?

Budżet obywatelski – jest to część budżetu jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gminy, powiatu), która jest przeznaczana na inwestycje zgłaszane bezpośrednio przez obywateli. O tym jakie inwestycje zostaną zrealizowane decyduje ogół społeczeństwa w procesie demokratycznej dyskusji oraz głosowania. Same inwestycje brane pod uwagę w dyskusji są również zgłaszane przez społeczeństwo lub odpowiednie organizacje. W budżecie obywatelskim to społeczeństwo ma wpływ na co zostaną rozdysponowane pieniądze. Nie oznacza to jednak, że lokalne władze zostały pozbawione jakichkolwiek kompetencji w tej kwestii i mogą wpływać na kształt budżetu obywatelskiego choćby poprzez weryfikację zgłaszanych projektów inwestycji. Budżet obywatelski po raz pierwszy został uchwalony w 1989r. w brazylijskim mieście Porto Alegro. W Polsce pierwszy budżet obywatelski wprowadzono w 2011roku w Sopocie. Obecnie jest on coraz popularniejszy w całym kraju i nawet niewielkie jednostki samorządowe wydzielają w miarę możliwości jakąś część swego budżetu na budżet obywatelski.