Today: 28 November 2021
admin Napisany w dniu 20:36

Inwestowanie w surowce, tylko dla ekspertów?

„Zalety

Jedną z pierwszych rzeczy, które należy pamiętać o surowcach jest to, że są one elementem dywersyfikującym portfel. To znaczy, że dzięki niskiej korelacji z tradycyjnymi rynkami, pozwalają na uzupełnienie innych aktywów w portfelu. Jednym z powodów jest to, że ich wyniki zależą od innych aspektów niż finansowe.

Innym aspektem jest liczba surowców wykorzystywanych w rozwoju przemysłowym i społecznym. Jest ich tak wiele, że ich klasyfikacja jest bardzo złożona. W rzeczywistości, istnieje kilka selekcji na ich temat, takich jak rozróżnienie między „twardymi” i „miękkimi”, w zależności od sposobu ich uzyskania lub ich podstawy ekonomicznej.

Tak czy inaczej, zakres i możliwości, w zależności od celu, są prawie nieskończone: ropa naftowa, gaz, platyna, miedź, stal, pszenica, kukurydza, ryż, diamenty, drewno… i można by tak kontynuować w nieskończoność. W ten sposób, fakt, że istnieje tak szeroka segmentacja w ramach surowców, pozostawia miejsce na poprawę inwestycji, biorąc pod uwagę ewolucję gospodarczą. Innymi słowy, wzrost turystyki może prowadzić do wzrostu zużycia paliw, a więc energia będzie kluczowa. Innym przykładem może być sytuacja w której pewne komponenty dla technologii mobilnej reprezentują dwucyfrowy wzrost na rynku elektroniki użytkowej, co może być kolejnym celem inwestycyjnym.

Z drugiej strony, kluczową zaletą jest ochrona przed środowiskiem inflacyjnym. Jest to poważny problem dla wszystkich inwestorów, zwłaszcza tych, którzy żyją ze stałych dochodów z inwestowania, ponieważ rosnące ceny osłabiają siłę nabywczą istniejącego majątku i wpływają na zyski ze wszystkich klas aktywów.

Bank Polski – klienci indywidualni i biznesowi

Weźmy przykład, aby lepiej to zrozumieć. Jeśli dana osoba zainwestowała w jakieś przedsiębiorstwo rolne, wartość tej inwestycji ulega deprecjacji, gdy wzrasta cena produktów rolnych, tj. surowców. Jeśli jednak inwestuje się bezpośrednio w pszenicę lub kukurydzę, to gdy ich cena wzrośnie, wzrośnie również wartość inwestycji.

Ryzyko i wady

Należy wziąć pod uwagę zmienność cen surowców. Oznacza to, że są to rzeczy, które cierpią na silne wahania cen, a to może powodować pewne piętno niestabilności. Ponadto, kolejnym aspektem o którym należy pamiętać w odniesieniu do surowców jest to, że nie wypłacają one dywidend jak akcje, lub jak obligacje.

W przypadku niektórych surowców, zwłaszcza ropy naftowej, nie możemy ignorować wpływu konfliktów geopolitycznych na ich cenę, co widzieliśmy już wielokrotnie. Decyzja producentów z OPEC lub konflikt w kraju producenta czasami zwiększa cenę towaru.

Dlatego zawsze trzeba będzie polegać na doświadczonych menedżerach, którzy znają produkt, jego zachowanie w różnych okresach rynku i krótko mówiąc, wszystko, co może mieć wpływ na rozwój inwestycji.

Innym aspektem, o którym należy pamiętać, podobnie jak w przypadku rynków akcji lub rynków o stałym dochodzie jest to, że na rynkach surowców są również spekulanci, którzy inwestują w pewne towary w celu osiągnięcia krótkoterminowych zysków. Należy jednak zauważyć, że spekulanci ci z kolei zapewniają płynność. Ale w każdym przypadku, wejście lub wyjście spekulantów może mieć wpływ na rozwój cen surowców.”